برگزاری سومین جلسه هماهنگی شورای ترافیک شهرستان

برگزاری سومین جلسه هماهنگی شورای ترافیک شهرستان
برگزاری سومین جلسه هماهنگی شورای ترافیک شهرستان به ریاست فرماندار محترم وسایر اعضای ذیربط در سالن اجتماعات فرمانداری ۱۷ شهریور ماه ۹۹ روابط عمومی فرمانداری اشنویه