برگزاری مراسم جشن میلاد حضرت امام رضا علیه السلام در سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اشنویه

برگزاری مراسم جشن میلاد حضرت امام رضا علیه السلام در سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اشنویه
برگزاری مراسم جشن میلاد حضرت امام رضا علیه السلام در سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اشنویه @farmandari_oshnavieh

برگزاری مراسم جشن میلاد حضرت امام رضا علیه السلام در سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اشنویه

 

@farmandari_oshnavieh