برگزاری جلسه کارگروه مخاطرات زیست محیطی شهرستان

برگزاری جلسه کارگروه مخاطرات زیست محیطی شهرستان
برگزاری جلسه کارگروه مخاطرات زیست محیطی شهرستان به ریاست آقای پیران معاون محترم برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و با حضور سایر اعضاء کار گروه در محل سالن اجتماعات فرمانداری با دستور کار: 🔹 تصمیم گیری در خصوص نحوه مدیریت فاضلاب شهری 🔹 استفاده از فاضلاب خام در مزارع کشاورزی حومه شهر اشنویه روابط عمومی فرمانداری اشنویه یک شنبه — ۱۶ آذر ماه