افتتاح طرحها

افتتاح طرحها
باحضورمعاون سیاسی امنیتی اجتماعی استانداری امروز ۱۲ طرح عمرانی و خدماتیددر اشنویه به بهره برواری رسید
با حضور آقای مصطفوی معاون سیاسی و امنیتی و اجتماعی استانداری امروز ۱۲ طرح عمرانی و خدماتی به بهره برواری رسید راه روستای ترسه بلاغ. سه طرح عمران شهری اشنویه. بهسازی و اسفالت معابر ۶ روستا. ایستگاه جدید هواشناسی اشنویه. مدرسه ۳ کلاسه روستای سوجه از این طرحها بودند برای اجرای این طرحها در مجموع ۵۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.