بازدید معاون محترم سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری بهمراه اکیپ بازرسان کرونا از نحوه کنترل ورودی های اشنویه