فرماندار اشنویه تاکید کرد:

فرماندار اشنویه تاکید کرد:
فرماندار اشنویه تاکید کرد: ضرورت فرهنگ سازی برای صرفه جویی در مصرف آب و برق @farmandari_oshnavieh

فرماندار اشنویه تاکید کرد:

ضرورت فرهنگ سازی برای صرفه جویی در مصرف آب و برق 

 

فرماندار اشنویه در جلسه هماهنگی جهت فرهنگ سازی صرفه‌جویی در مصرف حامل های انرژی بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف و فرهنگ سازی در صرفه جویی آب و برق تاکید کرد و گفت: با توجه به فرا رسیدن فصل گرما و افزایش مصرف ، دستگاه های متولی باید مردم را نسبت به فرهنگ سازی صرفه جویی آب و برق و اصلاح الگوی مصرف ترغیب و تشویق کنند

ترابی افزود از روحانیون و رسانه ها نیز انتظار داریم در این رابطه فرهنگ سازی نمایند.

وی همچنین بر صرفه جویی در مصرف آب و برق توسط ادارات شهرستان تاکید کرد.

 

@farmandari_oshnavieh