تجلیل فرماندار شهرستان از رئیس شبکه دامپزشکی اشنویه

تجلیل فرماندار شهرستان از رئیس شبکه دامپزشکی اشنویه
فرماندار اشنویه با حضور مدیرکل دامپزشکی استان از تلاش و زحمات  دکتر رامین علیپور رئیس دامپزشکی اشنویه تجلیل کرد. شبکه دامپزشکی اشنویه در واکسناسیون لمپی اسکین در سه ماهه سوم سال جاری بالا ترین عملکرد در بین شهرستان های استان را کسب نموده است.