💢 در راستای مصوبات سفر استاندار به شهرستان اشنویه

💢 در راستای مصوبات سفر استاندار به شهرستان اشنویه
🔹دیدار مدیرعامل سازمان آب منطقه ای آذربایجان غربی با فرماندار اشنویه

سید علی ترابی فرماندار اشنویه در این نشست گفت: با توجه به تکمیل سد چپرآباد اما متاسفانه هنوز نوافصاتی در آن وجود دارد که با پیگیری های مکرر و عنایت مقام عالی استان در سفر به این شهرستان مورد توجه قرار گرفته و با تخصیص اعتبار انتظار می رود نواقصات برطرف و سد چپرآباد آماده آبگیری گردد که از مطالبات چند ساله مردم شریف شهرستان اشنویه می باشد.

ترابی ادامه داد: در صورت تکمیل سد چپرآباد راه دسترسی روستاهای باب خالد آباد، قلاتیان و کانی رش مسدود خواهد شد که باید جاده جایگزین جهت دسترسی اهالی قبل از آبگیری سد، به اتمام برسد.

فرماندار افزود: در راستای احیای دریاچه ارومیه و انتقال آب سدچپرآباد به دریاچه ارومیه از داخل شهر نالوس و روستای ده شمس انجام میگیرد و پروژه احداث کانال و سنگ چینی از سد چپرآباد تا رودخانه گدار در محدوده های مشخص شده در مسیر پروژه به اتمام برسد.

مدیرعامل سازمان آب منطقه ای استان نیز در این دیدار گفت: مصوبات سفر استاندار به شهرستان اشنویه در حال انجام است و با مشخص شدن پیمانکار جدید و با تخصیص اعتبار مورد نیاز تا چند ماه آینده نواقصات سد چپرآباد تکمیل و آماده آبگیری خواهد بود و قبل از آبگیری پروژه دسترسی راه روستایی باب خالدآباد نیز تکمیل خواهد شد.

در این نشست نواقصات سد چپرآباد، احداث کانال های آبیاری، جاده جایگیزین باب خالدآباد، ساماندهی رودخانه کانی رش، تعیین تکلیف انهار کشاورزی داخل محدوده شهر و تجهیز ایستگاه پمپاژ روستای صوفیان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

🔖 دوشنبه — 14 آذر 1401