رئیس جدید صندوق کارآفرینی امید اشنویه معرفی شد

رئیس جدید صندوق کارآفرینی امید اشنویه معرفی شد
رئیس جدید صندوق کارآفرینی امید اشنویه معرفی شد ✍️ به گزارش روابط عمومی فرمانداری اشنویه امروز چهارشنبه ۸ بهمن ماه، طی برگزاری مراسمی در محل دفتر فرماندار شهرستان، با حضور آقای پور ولی معاون محترم صندوق کارآفرینی امید استان، آقای ساسان قادری بعنوان رئیس صندوق کارآفرینی امید اشنویه معرفی و از زحمات آقای آزاد ماهر قدردانی شد. روابط عمومی فرمانداری اشنویه 🔖 چارشنبه — ۸ بهمن ماه ۹۹