افتتاح نمایشگاه عفاف و حجاب

افتتاح نمایشگاه عفاف و حجاب
بمناسبت هفتا عفاف و حجاب نمایشگاه عفاف و حجاب در سالن اداره فرانگ و ارشاد اسلتمی اشنویه افتتاح شد
هم اکنون افتتاح نمایشگاه عفاف و حجاب در سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اشنویه @oshnaviehadmin