برگزاری پنجمین جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی پاسخ به بحران شهرستان

برگزاری پنجمین جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی پاسخ به بحران شهرستان
برگزاری پنجمین جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی پاسخ به بحران به ریاست آقای پیران معاون محترم برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و با حضور سایر اعضاء ذیربط در محل سالن اجتماعات فرمانداری با دستور کار: 🔹 بررسی مصوبات چهارمین جلسه ستاد بحران 🔹 برنامه ریزی به منظور آمادگی ادارات جهت برف روبی جاده های سطح شهرستان روابط عمومی فرمانداری اشنویه پنج شنبه — ۲۷ آذر ماه ۹۹