برگزاری جلسه مدیران مدارس در راستای گواهی اعتبار بخشی سلامت به مدارس مقطع متوسطه

برگزاری جلسه مدیران مدارس در راستای گواهی اعتبار بخشی سلامت به مدارس مقطع متوسطه
برگزاری جلسه مدیران مدارس در راستای گواهی اعتبار بخشی سلامت به مدارس به ریاست فرماندار محترم ، مسئولین ادارات ذیربط و مدیران مقطع متوسطه در محل سالن اجتماعات فرمانداری پنج شنبه __ ۱۰ مهر ماه ۹۹ روابط عمومی فرمانداری اشنویه