بازدید فرماندار محترم از ایل راه مرمت شده عشایر آلکاباد و دیدار با عشایر خونگرم روستا

بازدید فرماندار محترم از ایل راه مرمت شده عشایر آلکاباد و دیدار با عشایر خونگرم روستا
بازدید فرماندار محترم با همراهی معاونین سیاسی - امنیتی، برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی، بخشداران مرکزی و نالوس، شورای بخش مرکزی، رییس اداره امور عشایر و مدیر جهاد کشاورزی از ایل راه مرمت شده عشایر آلکاباد و دیدار با عشایر خونگرم روستا این طرح توسط بخشداری مرکزی و اداره امور عشایر از محل اعتبارات ارزش افزوده روستاهای فاقد دهیاری به منظور سهولت دسترسی عشایر روستای آلکاباد به مراتع ییلاقی اجرا گردیده است. روابط عمومی فرمانداری اشنویه