برگزاری جلسه کمیسیون ماده ۱۸ شهرستان

برگزاری جلسه کمیسیون ماده ۱۸ شهرستان
برگزاری جلسه کمیسیون ماده ۱۸ شهرستان به ریاست آقای پیران معاون محترم برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری با موضوع برنامه ریزی و ساماندهی و تعیین نرخ سرویس های حمل و نقل دانش آموزی در محل سالن اجتماعات فرمانداری مورخ ۹۹/۰۳/۱۱ روابط عمومی فرمانداری اشنویه