برگزاری جلسه ستاد برنامه ریزی خدمات سفر

برگزاری جلسه ستاد برنامه ریزی خدمات سفر
جلسه برنامه ریزی ستاد تمهیدات نوروز ۹۹ برگزار شد.
هم اکنون جلسه برنامه ریزی ستاد اجرایی خدمات سفر نوروز ۹۹ در این جلسه که به ریاست اقای پیران معاون فرماندار تشکیل گردید کمیته های حمل و نقل ، امداد و نجات، ترافیک، هماهنگی امور شهرداریها و دهیاری ها ، کمیته برنامه ریزی و امار ، کمیته اسکان و رفاه، کمیته نظارت و تنظیم بازار ، کمیته ارزیابی، خدمات بهداشتی ، اطلاع رسانی تشکیل و مسئولت ها و شرح وظایف هر یک از آنها مشخص گردید. در این جلسه مقرر گردید اعضای ستاد تمهیدات لازم اسکان مسافرین و ارائه خدمات به مهمانان نوروزی را فراهم ساخته. نسبت به ارائه کشیک های نوروزی به فرمانداری و پلیس اقدام نموده و درخصوص محل های اسکان، خدمات مورد نظر ، پست های ایمنی و راهنمای مسافرین ، تمهیدات ترافیکی ، پایانه ها ، مسافرخانه ها ، شرکت های خودرویی امادگی لازم داشته باشند. @oshnaviehadmin