افتتاح سه طرح عمرانی و ۵۵ واحد بهسازی مسکن روستایی

افتتاح سه طرح عمرانی و ۵۵ واحد بهسازی مسکن روستایی
در دومین روز از دهه فجر در اشنویه بهره برداری از ۵۵ واحد بهسازی مسکن روستایی بطور نمادین در روستای شیخان با تسهیلات در مجموع ۲میلیارد تومان
در دومین روز از دهه فجر در اشنویه بهره برداری از ۵۵ واحد بهسازی مسکن روستایی بطور نمادین در روستای شیخان با تسهیلات در مجموع ۲میلیارد تومان در دومین روز از دهه فجر در اشنویه افتتاح آسفالت معابر روستای حسن آباد با اعتبار ۱۲۲۸۰ میلیون ریالافتتاح خیابان صلاح الدین ایوبی نالوس با اعتبار ۱۶ میلیارد ریال در دومین روز از دهه مبارکه فجر در دومین روز از دهه مبارک فجر در اشنویه افتتاح آسفالت معابر پوش آباد با اعتبار ۱۷۹۹۵ میلیون ریال