بازدید دکتر تمری معاون محترم سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری بهمراه اکیپ بازرسان کرونا از اماکن واصناف گروه شغلی ۲ و ۳ و ۴ در خصوص بررسی وضعیت اعمال محدودیت ها در پیشگیری از بیماری کووید _19