سومین جلسه کمیته انتظامی و اجتماعی پیشگیری از کرونا

سومین جلسه کمیته انتظامی و اجتماعی پیشگیری از کرونا
مصوبات جلسه امروز کمیته انتظامی و اجتماعی اشنویه در راستای پیشگیری از شیوع بیماری کرونا در روز ۱۳ فروردین.
♦️♦️♦️مصوبات جلسه امروز کمیته انتظامی و اجتماعی اشنویه در راستای پیشگیری از شیوع بیماری کرونا در روز ۱۳ فروردین. ♦️مبادی اصلی کماکان توسط اکیپ تعیین شده با جدیت کنترل و در ۱۳ فروردین ورود و خروج خودوها و افراد بومی و غیر بومی از مبادی اصلی و فرعی ممنوع است. ♦️در روستاها با همکاری دهیاران تمامی مراکز تفریحی و گردشگری و مسیرهای منتهی به این مراکز مسدود شود. ♦️فعالیت کشاورزان و باغداران در ۱۳ فروردین نیز شامل منع تردد می گردد. ♦️در داخل شهر شهرداری اشنویه و شبکه بهداشت و درمان فردا ۱۲ فروردین و درمساجد شهری و روستایی با همکاری روحانیون محترم در خصوص پویش در خانه ماندن با بلندگو اطلاع رسانی گردد. شهروندان عزیز و گرامی همه این اقدامات برای حفظ سلامتی شماست. لطفا در خانه بمانید. کمیته اطلاع رسانی پیشگیری و مقابله با کرونا شهرستان اشنویه