اختتامیه مسابقات جام فجر

اختتامیه مسابقات جام فجر
مراسم اختتامیه مسابقات جام دهه فجر برگزار شد
تصویر