برگزاری جلسه کمیسیون مبارزه با مواد مخدر شهرستان اشنویه

برگزاری جلسه کمیسیون مبارزه با مواد مخدر شهرستان اشنویه
کمیسیون مبارزه با مواد مخدر شهرستان اشنویه به ریاست مهندس خضری فرماندار اشنویه برگزار شد
در جلسه کمیسیون مبارزه با مواد مخدر شهرستان اشنویه مهندس خضری فرماندار این شهرستان ضمن تشکر از اقدامات اعضای شورا گفت اقدامات فرهنگی در زمینه پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر در کنار اقدامات مقابله ای باید در دستور کار دستگاه های متولی قرار گیرد چون اقدامات قهری به تنهایی برای مبارزه با مواد مخدر اثر بخش نخواهد بود . وی در ادامه بر پیشگیری به عنوان راهبری موثر برای کاهش معضل اعتیاد تاکید کرد و گفت: رویکرد دولت تدبیر در زمینه مبارزه با مواد مخدر اجتماعی کردن پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر است. وی افزود : امیدوارم بتوانیم از همه ظرفیت‌هایی که در شهرستان وجود دارد بویژه فعالین اجتماعی نخبگان و انجیوها برای مبارزه با مواد مخدر استفاده نماییم. در این جلسه همچنین فرمانده نیروی انتظامی شهرستان اشنویه نیز گزارشی از اقدامات انجام شده ستاد انتظامی اشنویه را در پیشگیری و برخورد با عوامل مواد مخدر تشریح کرد. همچنین دستگاههای عضو شورا نیز اقدامات و راهکارهای لازم را ارائه کردند.