برگزاری جلسه کارگروه تخصصی اشتغال و رفع موانع تولید شرکت تعاونی ۱۳۳ فراورده های لبنی دیانا

برگزاری جلسه کارگروه تخصصی اشتغال و رفع موانع تولید شرکت تعاونی ۱۳۳ فراورده های لبنی دیانا
برگزاری جلسه کارگروه تخصصی اشتغال و رفع موانع تولید شرکت تعاونی ۱۳۳ فراورده های لبنی دیانا

✍️ به گزارش روابط عمومی فرمانداری اشنویه، جلسه کارگروه  تخصصی اشتغال و رفع موانع تولید شرکت تعاونی ۱۳۳ فراورده های لبنی دیانا به ریاست آقای پیران معاون محترم برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و با حضور سایر اعضاء ذیربط در محل فرمانداری برگزار گردید.


در این جلسه آقای پیران با اشاره به اهمیت راه اندازی واحدهای راکد و نیمه فعال شهرستان جهت اشتغال و رونق تولید و بهبود وضعیت اقتصادی و با توجه به حساسیت و جایگاه ویژه فعالیت شرکت دیانا در امر تولید اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان، همکاری همه جانبه با مدیران این شرکت به عمل خواهد آمد. بر همین اساس مقرر گردید فروردین ماه سال ۱۴۰۰ شرکت وارد مرحله عملیاتی گردد تا شاهد تولید پنیر فراوری شده از محصولات دامی سبک را در شهرستان اشنویه باشیم.

روابط عمومی فرمانداری اشنویه