بازدید استاندار آذربایجان‌غربی از روند اجرای مدول سوم تصفیه خانه فاضلاب ارومیه

بازدید استاندار آذربایجان‌غربی از روند اجرای مدول سوم تصفیه خانه فاضلاب ارومیه
بازدید مقام عالی استان از روند اجرای مدول سوم تصفیه خانه فاضلاب ارومیه 🔹درحال حاضر مدول یک و دو تصفیه خانه فاضلاب ارومیه با ظرفیت تصفیه 80 هزارمترمکعب در شبانه روز در مدار بهره برداری قرار دارند.

بازدید استاندار آذربایجان‌غربی از روند اجرای مدول سوم تصفیه خانه فاضلاب ارومیه

 

 

🔹درحال حاضر مدول یک و دو تصفیه خانه فاضلاب ارومیه با ظرفیت تصفیه 80 هزارمترمکعب در شبانه روز در مدار بهره برداری قرار دارند.

 

🔹با اتمام مدول سوم این تصفیه خانه 60 هزار متر مکعب در شبانه روز به ظرفیت تصفیه خانه افزوده خواهد شد.

 

🔹احداث حوضچه اول مدول سوم در مراحل پایانی است و عملیات اجرایی و تجهیز حوضچه دوم نیز تا پایان سال جاری به اتمام خواهد رسید.