افتتاح نمایشگاه عفاف و حجاب و پیشگیری از سوء مواد مخدر در سالن اداره فرهنگ وارشاد اسلامی اشنویه بمناسبت هفته ناجا @oshnaviehadmin

افتتاح نمایشگاه عفاف و حجاب و پیشگیری از سوء مواد مخدر در سالن اداره فرهنگ وارشاد اسلامی اشنویه بمناسبت هفته ناجا  @oshnaviehadmin
افتتاح نمایشگاه

تصویر