بازدید دکتر تمری معاون محترم سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری بهمراه دکتر زرزا مدیریت محترم شبکه بهداشت و درمان و حاج رئوف سلطانی رئیس اتاق اصناف اشنویه از اصناف و بازاریان در خصوص رعایت پروتکل های ب