استاندار آذربایجان غربی:

در شهرهایی که به میزان کافی زمین وجود دارد نیازی به بلندمرتبه‌سازی نیست / از ظرفیت صندوق ملی مسکن استفاده شود / شرکت های تعاونی مسکن ادارات و سازمانها فعال شود

در شهرهایی که به میزان کافی زمین وجود دارد نیازی به بلندمرتبه‌سازی نیست / از ظرفیت صندوق ملی مسکن استفاده شود / شرکت های تعاونی مسکن ادارات و سازمانها فعال شود
استاندار آذربایجان غربی با اشاره به سیاست جدی دولت در تامین مسکن و ضرورت سرعت بخشی به فرآیندهای تحقق این اولویت در آذربایجان غربی گفت: برای افزایش رغبت مردم در شهرهایی که به میزان کافی زمین وجود دارد نیازی به بلندمرتبه‌سازی نیست.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی، محمدصادق معتمدیان در جلسه شورای تامین مسکن، تدوین یک برنامه زمانبندی مشخص برای سرعت بخشی به سازو کارهای تامین مسکن در استان را ضروی دانست و افزود: در بحث تامین زمین فراتر از برنامه عمل شده و انتظار می رود راه و شهرسازی با تدوین یک برنامه زمانبندی مشخص عقب افتادگی سایر بخش ها را نیز با همکاری دستگاهای متولی جبران نماید.

وی استفاده از ظرفیت منطقه آزاد ماکو، ادارات و سازمانها و ارگانهای نظامی را در تامین مسکن مهم عنوان کرد و گفت: باید از ظرفیت این نهادها جهت سرعت بخشی به فرآیندهای تامین مسکن استفاده شود. شرکت های تعاونی این دستگاهها فعال شود تا بتوانیم طبق برنامه به تعهدات عمل کنیم.

استاندار آذربایجان غربی بر استفاده از ظرفیت اراضی اوقاف نیز تاکید کرد و گفت: باید برای پیشبرد سیاست جدی دولت در بحث تامین مسکن از ظرفیت اوقاف به جهت برخورداری از اراضی مسکونی و کشاورزی نیز استفاده شود. با استفاده از یک روش قانونمند برای بهره مندی از این اراضی تفاهم و توافق گردد.

معتمدیان تصریح کرد: شرکت های خدمات رسان نیز با استفاده از ظرفیت های استانی و ملی خود در تامین امکانات واحدهایی که قابلیت واگذاری دارند اهتمام جدی داشته باشند.

وی گفت: برای تامین منابع مالی مورد نیاز جهت سرعت بخشی به روند تامین مسکن باید از ظرفیت صندوق ملی مسکن نیز استفاده شود.

استاندار آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: کمک به تولید و عرضه مسکن به ویژه برای فاقدین مسکن واجد شرایط، مهمترین راهبرد و سیاست دولت است و به همین منظور با بسیج تمامی امکانات و منابع در اختیار، برنامه‌ریزی برای آن انجام شده است.