دیدار فرماندار اشنویه و تعدادی از مسئولان با امام جمعه اشنویه

دیدار فرماندار اشنویه و تعدادی از مسئولان با امام جمعه اشنویه
دیدار

دیدار