یازدهمین جاسه پیشگیری از کرونا

یازدهمین جاسه پیشگیری از کرونا
مصوبات
"مصوبات یازدهمین جلسه کارگروه شهرستانی پیشگیری و مقابله با کرونا و کمیته فاصله گذاری هوشمندی" به ریاست دکتر مام عزیزی فرماندار شهرستان اشنویه ♦️-مقرر گردید از امروز ۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۹ نظارت کامل توسط ۲ اکیپ متشکل از نیروی انتظامی ، شهرداری اشنویه و شبکه بهداشت و درمان،اداره صمت، و اتاق اصناف در سطح بازار جهت رعایت پروتکل های بهداشتی توسط مشاغل کم خطر به عمل آمده و گزارش روزانه به فرمانداری ارسال نمایند. ♦️-مقرر گردید تمهیدات لازم برای محدودیت تردد در خیابان امام از طریق شورای ترافیک شهرستان با پیگیری تشکیل جلسه توسط نیروی انتطامی به عمل آید. ♦️-مقرر گردید شبکه بهداشت ودرمان بر گندزدایی و ضدعفونی سطح شهر نظارت لازم را برای انجام این کار یا عدم نیاز به آن اعمال نماید. -مقرر گردید با هماهنگی امام جمعه محترم هماهنگی لازم توسط شبکه بهداشت و درمان شهرستان برای تداوم تعطیلی نمازهای جمعه و جماعات صورت گیرد. ♦️-مقرر گردید توسط جهادکشاورزی هماهنگی لازم جهت ساماندهی عدم تجمع کشاورزان در سم فروشی ها صورت گیرد. -♦️مقرر گردید کمیته ای با نظارت شبکه بهداشت و درمان جهت تدفین محل اجساد کرونا تشکیل شود. ♦️-مقرر گردید کارشناسان بهداشت و درمان آموزش های لازم را به واحدهای صنفی کم خطر برای رعایت موارد بهداشتی ارائه نماید. -♦️مقرر گردید فضای مجازی شهرستان توسط پلیس فتا و اداره ارشاد رصد شود. ♦️-مقرر گردید تمهیدات لازم کنترل مبادی ورودی کماکان تداوم داشته باشد. روابط عمومی فرمانداری اشنویه