برگزاری جلسه مجمع سلامت شهرستان

برگزاری جلسه مجمع سلامت شهرستان
جلسه مجمع سلامت شهرستان
هم اکنون جلسه مجمع سلامت شهرستان دراین جلسه که باارائه گزارش عملکرد مجمع توسط دبیرمجمع ومدیر شبکه بهداشت ودرمان شهرستان آغاز شدمدیران آموزش وپرورش و آبفای شهری درارتباط با دستور کار جلسه(کم تحرکی دانش آموزان وکنترل چاقی درکودکان ونوجوانان،مشکلات مربوط به گسترش جمع آوری مدرن فاضلاب شهری) راهکارها و مطالب مبسوطی بیان کردند. آقای مام عزیزی سرپرست فرمانداری اشنویه و رییس مجمع سلامت شهرستان با تسلیت شهادت سردار سلیمانی و تشکر از حضور بی نظیر مردم انقلابی ایران اسلامی در مراسمات مختلف در چند روز گذشته و تبریک عملیات موفق موشکی سپاه قهرمان علیه مواضع امریکا بر استفاده از همه امکانات و فرصتها برای توسعه سلامت تاکید کرد. دکتر غفار زاده معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان هم در این جلسه ضمن تسلیت سردار سلیمانی مباحث وراهکا های مناسبی در جهت توسعه بهداشت و درمان بیان کرد . در پایان ضمن قرائت بیانیه پایانی مجمع از تعدادی منتخبین در این عرصه تجلیل شد. @oshnaviehadmin