در دومین روز از دهه مبارک فجر: عطر افشانی مزار شهدا

در دومین روز از دهه مبارک فجر: عطر افشانی مزار شهدا
در دومین روز از دهه مبارک فجر: عطر افشانی مزار شهدا با حضور معاون محترم سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری روابط عمومی فرمانداری اشنویه 🔖دوشنبه — ۱۳ بهمن ماه ۹۹