آئین تجلیل و تکریم پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت شهرستان به مناسبت هفته دفاع مقدس