دیدار فرماندار اشنویه و شورای تامین شهرستان با خانواده معظم شهید حسن خاکی

دیدار فرماندار اشنویه و شورای تامین شهرستان با خانواده معظم شهید حسن خاکی
دیدار

تصویر