مراسم مولودیخوانی میلاد حضرت رسول اکرم (ص) و هفته وحدت در مسجد جامع اشنویه @oshnaviehadmin

مراسم مولودیخوانی میلاد حضرت رسول اکرم (ص) و هفته وحدت در مسجد جامع اشنویه    @oshnaviehadmin
مراسم مولودیخوانی میلاد حضرت رسول اکرم (ص) و هفته وحدت در مسجد جامع اشنویه @oshnaviehadmin

تصاویر