دیدار فرماندار اشنویه و مدیر شبکه بهداشت و درمان اشنویه با پرستاران امشب و تجلیل از آنان بمناسبت روز پرستار

دیدار فرماندار اشنویه و مدیر شبکه بهداشت و درمان اشنویه با پرستاران امشب و تجلیل از آنان بمناسبت روز پرستار
دیدار
دیدار