برگزاری دومین جلسه کارگروه ساخت و ساز غیرمجاز شهرستان

برگزاری دومین جلسه کارگروه ساخت و ساز غیرمجاز شهرستان
برگزاری دومین جلسه کارگروه ساخت و ساز غیرمجاز شهرستان به ریاست فرماندار محترم و با حضور سایر اعضاء ذیربط کار گروه در محل سالن اجتماعات فرمانداری ۲۸ مردادماه ۹۹ روابط عمومی فرمانداری اشنویه