برگزاری جلسه بررسی ارائه خدمات زیربنایی اراضی تفکیکی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

برگزاری جلسه بررسی ارائه خدمات زیربنایی اراضی تفکیکی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
برگزاری جلسه بررسی ارائه خدمات زیربنایی اراضی تفکیکی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به ریاست آقای پیران معاون محترم برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و با حضور سایر اعضاء ذیربط در محل سالن اجتماعات فرمانداری روابط عمومی فرمانداری اشنویه پنج شنبه — ۱۸ دی ماه ۹۹