جلسه نهایی توجیهی نمایندگان فرمانداری در شعب اخذ رای

جلسه نهایی توجیهی نمایندگان فرمانداری  در شعب اخذ رای
جلسه توجیهی انتخابات
آخرین جلسه نمایندگان فرمانداری درشعب اخذ رای انتخابات شهرستان اشنویه دراین جلسه که اعضای هیات اجرایی، هیات نظارت هم حضور داشتند دکتر مام عزیزی فرماندار شهرستان اشنویه دقت در سلامت انتخابات ، تعامل و همکاری همه دست اندرکاران انتخابات و امانتداری و قانونمداری را مورد تاکید قرار داد و گفت همه عوامل باید با اشرافیت کامل بروظایف خود نهایت سعی و تلاش خود را بکار گیرند. دراین جلسه توجیهات لازم توسط کارشناسان و مجریان انتخابات ارائه شد.