۲۶ آذر ماه روز ملی حمل و نقل گرامی باد

۲۶ آذر ماه روز ملی حمل و نقل گرامی باد
۲۶ آذر ماه روز ملی حمل و نقل گرامی باد

امروزه صنعت حمل و نقل  یکی از مهمترین و اصلی ترین  عوامل دستیابی به توسعه همه جانبه  جوامع به ویژه در حوزه اقتصاد  به شمار می رود .

توسعه حمل ونقل عمومی از پایه های گسترش عدالت اجتماعی محسوب می شود و نمیتوان به پیشرفت و تعالی کشور اندیشید، اما به این صنعت موثر توجهی نکرد.

 فعالان صنعت حمل و نقل به ویژه رانندگان در طول دوران حیات طیبه جمهوری اسلامی ایران توانستند با حضور در صحنه های گوناگون نقش خود را به خوبی ایفا کنند.

۲۶ آذر که به عنوان روز حمل و نقل نامگذاری شده است ،  یادآور تلاش ها، مجاهدت ها، ایثارگری ها و فعالیت شبانه روزی صنعت حمل و نقل کشور و نقش آفرینی رانندگان در بخش های مختلف توسعه ای ایران اسلامی است.

روابط عمومی فرمانداری اشنویه