دیدار چهره به چهره مدیرعامل محترم صندوق کارآفرینی امید استان با متقاضیان طرحها وپرو ژه های اشتغالزایی شهرستان اشنویه

گزارش تصویری 

دیدار چهره به چهره مدیرعامل محترم صندوق کارآفرینی امید استان با متقاضیان  طرحها وپرو ژه های اشتغالزایی شهرستان  و بررسی مشکلات در راستای رسیدگی به مسائل و مشکلات  مراجعین در محل سالن اجتماعات فرمانداری

۸ مرداد ماه ۹۹

روابط عمومی فرمانداری اشنویه