مدیر کل دفتر فنی استانداری در بازدید از گردنه خورشید ،با مقصرین این حادثه برخورد خواهد شد.

مدیر کل  دفتر فنی استانداری در بازدید از گردنه خورشید ،با مقصرین این حادثه برخورد خواهد شد.
امروز صدرت گرفت: بازدید فرماندار و مدیر کل دفتر فنی استانداری از گردنه گردکاشان
مدیر کل دفتر فنی استانداری در بازدید از گردنه خورشید با مقصرین این حادثه برخورد خواهد شد. آرامون در جریان بازدید از این گردنه بهمراه فرماندار و اعضای شورای فنی استان ،، که دچار رانش و مسدود شدن بخشی از جاده اشنویه ارومیه شده است گفت ، پرونده این طرح در شورای فنی استان مطرح و حسب دستور استاندار محترم مراحل ساخت جاده بررسی ودر صورت قصور سازمان ها و دستگاه های اجرایی، مشاورین و پیمانکاران سهم هر سازمان مشخص و اقدامات قانونی انجام خواهد شد. و درصورت اثبات سهل انگاری باید از اعتبارات داخلی جبران قصور کنند وی گفت بزودی مطالعات زمین شناسی در این طرح برای اصلاح و بازسازی،و یا عدم استفاده مجدد صورت خواهد گرفت. @oshnaviehadmin