بمناسبت هفته خوشنویسی نمایشگاه خوشنویسی در اشنویه افتتاح شد.

بمناسبت هفته خوشنویسی نمایشگاه خوشنویسی در اشنویه افتتاح شد.
افتتاح نمایشگاه هنرمندان انجمن خوشنویسان اشنویه بمناسبت هفته خوشنویسی از مورخه ۲۱ تا ۲۸ مهرماه۹۸ در مجتمع فرهنگی و هنری اشنویه با حضور فرماندار و تعدادی از مسئولان. @oshnaviehadmin

تصویر