برگزاری سومین جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان

برگزاری سومین جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان
برگزاری سومین جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان به ریاست آقای پیران معاون محترم برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری در سالن اجتماعات فرمانداری با دستور کار جلسه : ارائه طرح ها و پیشنهادات به منظور جذب به موقع اعتبارات روستاهای فاقد دهیاری ۱۶ شهریور ماه ۹۹ روابط عمومی فرمانداری اشنویه