انتخاب شرکت واحد تولیدی لبنیات بیریوان شیر اشنویه به دلیل واحد غیر آلوده و لحاظ نمودن ضوابط زیست محیطی بعنوان واحد تولیدی نمونه شهرستان در سال ۹۸

انتخاب شرکت واحد تولیدی لبنیات بیریوان شیر اشنویه به دلیل واحد غیر آلوده و لحاظ نمودن ضوابط زیست محیطی بعنوان واحد تولیدی نمونه شهرستان  در سال ۹۸
انتخاب شرکت واحد تولیدی لبنیات بیریوان شیر اشنویه به دلیل واحد غیر آلوده و لحاظ نمودن ضوابط زیست محیطی بعنوان واحد تولیدی نمونه شهرستان در سال ۹۸

به مناسبت گرامیداشت هفته محیط زیست با شعار جهش تولید، حفظ محیط زیست برای توسعه پایدار ایران،  انتخاب شرکت واحد تولیدی لبنیات بیریوان شیر اشنویه به دلیل واحد غیر آلوده و لحاظ نمودن ضوابط زیست محیطی بعنوان واحد تولیدی نمونه شهرستان  در سال ۹۸. 
این مراسم در محل دفتر شرکت واحد تولیدی با حضور آقای پیران معاون محترم برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و سایر مسئولین ادارات ذیربط انجام گردید و با اهدای لوح از زحمات مدیرعامل و کارکنان خستگی ناپذیر شرکت واحد تولیدی لبنیات بیریوان شیر تقدیر بعمل آمد.
روابط عمومی فرمانداری اشنویه