جلسه بررسی مشکلات مجتمع سرمایه گذاری مبین واقع در چهار راه سید آباد حل و فصل اختلافات بین شهرداری و سرمایه گذار

جلسه بررسی مشکلات مجتمع سرمایه گذاری مبین  واقع در چهار راه سید آباد حل و فصل اختلافات  بین شهرداری و سرمایه گذار
جلسه بررسی مشکلات مجتمع سرمایه گذاری مبین واقع در چهار راه سید آباد حل و فصل اختلافات بین شهرداری و سرمایه گذار @farmandari_oshnavieh

جلسه بررسی مشکلات مجتمع سرمایه گذاری مبین واقع در چهار راه سید آباد

حل و فصل اختلافات بین شهرداری و سرمایه گذار

 

@farmandari_oshnavieh