ملاقات مردمی فرماندار اشنویه با شهروندان طبق روال روزهای دوشنبه هر هفته، این هفته نیز برگزار شد/تصاویر