بازدید فرماندار اشنویه از مجتمع در حال احداث تامین آب شرب روستاهای ذمه و آلکاباد

بازدید فرماندار اشنویه از مجتمع در حال احداث تامین آب شرب روستاهای ذمه و آلکاباد
بازدید فرماندار اشنویه از مجتمع در حال احداث تامین آب شرب روستاهای ذمه و آلکاباد

✍️ به گزارش روابط عمومی فرمانداری اشنویه امروز یکشنبه ششم تیرماه، "دکتر مام عزیزی" فرماندار اشنویه بهمراه معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری، بخشدار مرکزی و مسئول آب و فاضلاب از مجتمع در حال احداث تامین آب شرب روستاهای ذمه و آلکاباد بازدید کرد

این پروژه در سال جاری با اعتبار پیش بینی ۲۱۱۱۰ میلیون ریال شروع و به منظور تامین آب شرب روستاهای ذمه و آلکاباد احداث و تا پایان سال مالی به بهره برداری خواهد رسید.

🔸مشخصات و اقدامات احداث پروژه:
🔹 خط انتقال لوله از چشمه تا مخزن ۴/۸ کیلومتر
🔹 بهسازی یک دهنه چشمه
🔹 احداث شبکه توزیع ۶/۴ کیلومتر 
🔹 احداث مخزن ۸۰ متر مکعبی
🔹 احداث مخزن ۲۰ متر مکعبی
🔹 احداث حوضچه فشارشکن ۱۰ متر مکعبی 

روابط عمومی فرمانداری اشنویه