بازدید استاندار آذربایجان‌غربی از آخرین وضعیت دریاچه ارومیه 🔹محمدصادق معتمدیان استاندار آذربایجان‌غربی ظهر امروز از آخرین وضعیت دریاچه ارومیه بازدید کرد.

بازدید استاندار آذربایجان‌غربی از آخرین وضعیت دریاچه ارومیه   🔹محمدصادق معتمدیان استاندار آذربایجان‌غربی ظهر امروز از آخرین وضعیت دریاچه ارومیه بازدید کرد.
بازدید استاندار آذربایجان‌غربی از آخرین وضعیت دریاچه ارومیه 🔹محمدصادق معتمدیان استاندار آذربایجان‌غربی ظهر امروز از آخرین وضعیت دریاچه ارومیه بازدید کرد. 📆 21 خرداد 1401 @westaz_gov

بازدید استاندار آذربایجان‌غربی از آخرین وضعیت دریاچه ارومیه 

 

🔹محمدصادق معتمدیان استاندار آذربایجان‌غربی ظهر امروز از آخرین وضعیت دریاچه ارومیه بازدید کرد. 

 

📆 21 خرداد 1401

@westaz_gov