همایش مرتعداران اشنویه بمناسبت هفته منابع طبیعی

همایش مرتعداران اشنویه بمناسبت هفته منابع طبیعی
همایش
در این همایش فرماندار اشنویه و دیگر سخنرانان بر همکاری مردم در حفاظت از منابع طبیعی تاکید کردند.