یاواره شهدای سرافراز دولت و تجلیل از کارکنان نمونه ادارات شهرستان اشنویه در سالن ارشاد اسلامی @oshnaviehadmin

یاواره شهدای سرافراز دولت و تجلیل از کارکنان نمونه ادارات شهرستان اشنویه در سالن ارشاد اسلامی @oshnaviehadmin
در مراسمی از کارکنان نمونه ادارات اشنویه بمناسبت هفته دولت تجلیل شد

در این مراسم آقای خضری فرماندار اشنویه با تبریک هفته دولت و بزرگداست نام و یاد شهدای دولت عملکرد و اقدامات دولت را در بخش های مختلف در این شهرستان تشریح کرد.