نشست صمیمانه فرماندار شهرستان اشنویه با همکاران فرمانداری

نشست صمیمانه  فرماندار شهرستان اشنویه با همکاران فرمانداری
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اشنویه ، در این نشست فرماندار اشنویه ضمن تشکر از زحمات همکاران در پیشبرد اهداف سازمانی گفت :ایجاد همدلی و جوی صمیمی و برنامه ریزی مطلوب برای خدمت رسانی بهتر به شهروندان از اهم وظایف کارکنان فرمانداری است.

نشست صمیمانه فرماندار شهرستان اشنویه با همکاران فرمانداری

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اشنویه ،

در این نشست فرماندار اشنویه ضمن تشکر از زحمات همکاران در پیشبرد اهداف سازمانی گفت :ایجاد همدلی و جوی صمیمی و برنامه ریزی مطلوب برای خدمت رسانی بهتر به شهروندان از اهم وظایف کارکنان فرمانداری است.

ترابی بر لزوم همکاری و تعامل، صداقت در کار و صمیمیت تأکید کرد و از همکاران خواست تا با برنامه ریزی ، پایبند بودن به قانون، رعایت نظم و انضباط اداری، همکاری و تعامل با ادارات شهرستان از هیچ تلاشی برای خدمت به مردم و نظام کوتاهی نکنند.

 

@farmandari_oshnavieh