جلسه سوم شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان اشنویه

جلسه سوم شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان اشنویه
برگزاری جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان اشنویه
هم اکنون سومین جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان اشنویه آمادگی بیشتر اعضای ستاد برای مقابله با هرگونه حوادث احتمالی بلحاظ موج جدید بارشها و ذوب شدن برفهای ذخیره شده در ارتفاعات @oshnaviehadmin